Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

3. Uddannelsens titel

Studieordning: 2019 (LU KP)

Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen Professionsbachelor som lærer i folkeskolen, og den engelske titel for den uddannede er Bachelor of Education.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V