Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

1. Uddannelsens formål

Studieordning: 2019 (LU KP)

Læreruddannelsen er en professionsuddannelse og hører under Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsuddannelser.

Formålet med uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen er jf. uddannelses­bekendtgørelsen (§1), at den studerende gennem uddannelsen tilegner sig den viden og de færdigheder, der er forudsætningen for at kunne virke som faglig, pædagogisk og didaktisk kompetent lærer i den danske folkeskole i henhold til folkeskolens formål, jf. folkeskolelovens § 1.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V