Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Informations- og kommunikationsteknologi

Studieordning: 2005

Adgang til seminariets IT-systemer er af vital betydning for alle på Frederiksberg Seminarium, så derfor oprettes alle nye studerende i de forskellige IT-systemer i løbet af de første introduktionsuger.

Alle studerende modtager i introduktionsforløbet et studie- og nøglekort, som giver adgang til seminariet uden for almindelig åbningstid og kan anvendes som lånerkort på seminariets bibliotek.

Senere i introduktionsforløbet afholdes forløb for alle nye studerende i seminariets intranet, e-mailsystem, konferencesystem, skannersystem, digitale artikelsystem, bibliotekets søge- og udlånssystem, og de studerende orienteres om seminariets IT-politik.

I løbet af 1. årgang tilbydes studerende kurser i grundlæggende IT håndværk, tekstbehandling og matematikprogrammer.

Løbende udbydes kurser for studerende indenfor it- og medieområdet, og studerende vil i løbet af studietiden få mulighed for at erhverve såvel PC-kørekort som det pædagogiske IT-kørekort. Interesserede studerende vil endvidere få mulighed for at kvalificere sig inden for medieområdet, så man er i stand til at optage og redigere lyd- og videoproduktioner.

I forbindelse med opgaveskrivning og skriftlig eksamen tilbydes kurser, så den enkelte studerende er i stand til at anvende IT hensigtsmæssigt i disse situationer.

På seminariets bibliotek findes en supportskranke, som hjælper studerende med såvel problemer med seminariets computerudstyr som med praktiske råd inden for IT- og medieområdet. Det er også her man henvender sig med forslag til oprettelse af ad hoc-kurser for grupper af studerende.

Oversigt over studieordning 2005

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V