Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

21. Prøven i undervisningsfaget Kristendomskundskab/religion

Prøven består af 3 delprøver. Der gives en samlet karakter for de tre delprøver.

1. delprøve: Skriftlig opgave

Den studerende udarbejder og afleverer en selvfremstillet undervisningsplan samt en skriftlig opgave med for faget centrale fagfaglige og fagdidaktiske overvejelser, der ligger til grund for udarbejdelsen af undervisningsforløbet.

Til undervisningsplanen skal den studerende vedlægge alt relevant materiale i bilag (f.eks. tekster, filmklip, læreroplæg og elevopgaver med videre)

Omfang af undervisningsplan: maks. 4 normalsider.  Omfang af skriftlig opgave: maks. 5 normalsider. Sidetal for den skriftlige opgave følger gruppestørrelse.

2. delprøve: Mundtlig prøve

Den studerende præsenterer den afleverede undervisningsplan. Sammen med den skriftlige opgave danner den udarbejdede undervisningsplan afsæt for en fagfaglig og fagdidaktisk samtale, der kan komme ind på alle områder af faget. Den studerende skal kunne argumentere for både fravalg og tilvalg i forhold til områder som undervisningsplanens mål, det faglige indhold, faglige tilgange, arbejdsformer og evalueringsmåde.

Delprøve 1 og 2 kan afvikles individuelt eller i grupper efter den studerendes valg.

3. delprøve: Mundtlige prøve – Individuel besvarelse af prøvespørgsmål

I 3. delprøve skal den studerende efter lodtrækning besvare et bredt formuleret fagfagligt spørgsmål. Den studerende trækker og besvarer spørgsmålet uden forberedelse. Der trækkes lod imellem 15 kendte fagfaglige spørgsmål, der kan være udarbejdet i samarbejde med de studerende. Spørgsmålene skal ligeligt dække fagets tre undervisningsemner jf. kompetenceområde 2-4. Til den fagfaglige gennemgang kan knyttes fagdidaktiske overvejelser.

De 15 spørgsmål offentliggøres senest ved starten af det semester hvor prøven afvikles.

 

Delprøve 3 afvikles individuelt

 

Eksaminationstid:

1 person: 2. delprøve: 30 min. + 3. delprøve: 15 min.

2 personer: 2. delprøve: 45 min. + 3. delprøve: 15 min. per person.

3 personer: 2. delprøve: 50 min. + 3. delprøve: 15 min. per person.

4 personer: 2.delprøve: 55 min. + 3. delprøve: 15 min. per person.

 

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:

  • Aflevering af undervisningsplan og opgave i angivet form og indhold til rette tid og sted.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V