Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

15. Prøven i undervisningsfaget Fysik/kemi

Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver. 

1. delprøve: Mundtlig portfolioprøve

Som afsæt for prøven har den studerende udarbejdet en portfolio med 3 praksisrettede produkter, der tilsammen belyser den studerendes evne til at gennemføre, evaluere og fagdidaktisk reflektere over undervisning i praksis. Portfolioprodukter i form af videoklip må maks. vare 3 min.

Prøven er en præsentation af og samtale om et af produkterne fra den studerendes fagdidaktiske portfolio. Hvilket af disse der prøves i afgøres ved lodtrækning og meddeles 1 døgn forud for prøven.

Under prøven præsenterer den studerende det udtrukne portfolioprodukt - med vægt på fagdidaktiske begrundelser og refleksioner.

Eksaminationstid: 15 min. pr studerende. Prøven afvikles individuelt eller i grupper på maks. 2 studerende efter den studerendes valg.

2. delprøve: Mundtlig prøve - procesprøve

Den studerende trækker ved prøvens start en kombination af et kompetenceområde og et fagligt område fra Fælles Mål svarende til et felt i nedenstående matrix.

Område\Kompetence

Undersøgelse

Modellering

Perspektivering

Stof og stofkredsløb

 

 

 

Partikler, bølger og stråling

 

 

 

Energiomsætning

 

 

 

Jorden og Universet

 

 

 

Produktion og teknologi

 

 

 

Under prøven skal den studerende demonstrere kompetencer i begrundet at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle et undervisningsforløb inden for matrixfeltet og med udgangspunkt i gældende regler for faget i folkeskolen. Dette omfatter, at den studerende

  • begrundet kan opstille mål, udvælge indhold, aktiviteter og praktisk-eksperimentelt arbejde herunder identificere passende metoder til evaluering
  • demonstrerer et fagligt grundlag for at undervise i det faglige indholdsområde
  • viser kompetencer til at udføre og vejlede i praktisk-eksperimentelt arbejde, herunder forholde sig kvalificeret til risici og sikkerhedsforanstaltninger.

Ved individuel prøve er prøveforløbet for hver studerende 180 min. Prøven afvikles med flere studerende samtidigt, men de studerende trækker deres emne og kompetenceområde forskudt med 15 eller 20 minutters mellemrum. Der kan højst være 4 studerende til prøve samtidigt. Når et fagområde er trukket fjernes, de øvrige lodtrækningsmuligheder inden for samme fagområde. Ved gruppeprøve gennemføres forløbet efter samme tidsstruktur. Gruppen trækker et prøvespørgsmål og prøveforløbet forøges med 15-20 min.

Prøven afvikles individuelt eller i grupper på maks. 2 studerende efter den studerendes valg.

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:

  • Udarbejdelse af en portfolio med 3 praksisrettede produkter i angivet form og indhold til rette tid og sted

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V