Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

8. Prøven i undervisningsfaget Billedkunst

Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver.

Der skal være en indholdsmæssig sammenhæng mellem 1. delprøve og 2. delprøve.

1. delprøve: Praktisk prøve

Den praktiske delprøve har form af en udstilling, hvor den studerende præsenterer et selvvalgt og godkendt praktisk, eksperimenterende billedprojekt, som demonstrerer billedfaglige kompetencer, og som rummer både analogt og digitalt billedarbejde.

Ifm. projektet udarbejdes et procesdokumenterende visuelt materiale, som medbringes og udfoldes til prøven.

Desuden skal relevante billedfaglige erfaringer og processer fra portfolien inddrages og reflekteres ift. eksamensprojektet.

Den praktiske prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.

2. delprøve: Mundtlig prøve

Delprøve 2 tager afsæt i delprøve 1.

Den mundtlige prøve udfolder sig som en samtale med udgangspunkt i en synopsis, som behandler en lærerfaglig problemstilling. Den studerende skal reflekteret inddrage egne erfaringer fra undervisningspraksis med elever i billedkunst.

Synopsis indgår i bedømmelsen.

Den mundtlige prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.

Omfang af synopsis: maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse. 

Samlet eksaminationstid til de to delprøver: 60 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:

  • Udarbejdelse af udstilling i angivet form og indhold til rette tid og sted
  • Aflevering af synopsis i angivet form og indhold til rette tid og sted
  • Aflevering af portfolio i angivet form og indhold til rette tid og sted

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V