Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

32. Ikrafttrædelse

Studieordning: 2019 (LU KP)

  • Fællesdelen af studieordningen træder i kraft den 1. august 2019 og har virkning for prøver påbegyndt 1. september 2019 eller senere.
  • For studerende påbegyndt uddannelsen før 1.8.2019 vil beskrivelserne af kompetencemålsprøverne i Studieordningens fællesdel 2018 efter den enkeltes institutions bestemmelse være gældende.

 

Fællesdelen af studieordningen med ikrafttrædelse den 1. august 2018 ophæves.

 

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V