Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

6.3. Placering af prøverne i uddannelsesforløbet

Studieordning: 2019 (LU KP)

Der henvises til den institutionelle del af studieordningen.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V