Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

2.3. Prøveformer i studieordningens fællesdel

Studieordning: 2019 (LU KP)

Prøverne, som afslutter

  • Lærerens grundfaglighed
  • Undervisningsfagene
  • Praktik
  • Professionsbachelorprojektet

er med ekstern censur, dog er en af prøverne i praktikken og en prøve i Lærerens grundfaglighed i hovedområdet pædagogik og lærerfaglighed med intern bedømmelse. Prøveformerne er nærmere beskrevet i kap. 7-30.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V