Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Voksenpædagogisk kursus

Studieordning: 2005

Fag: Voksenpædagogik

Mål

Det er kursets mål:

 • at udvikle de studerendes forudsætninger for at varetage virksomhed inden for det voksenpædagogiske område.
 • at opnå indsigt i voksnes forudsætninger for fagligt og personligt at indgå i voksenuddannelse.
 • at udvikle forståelsen for fagligt og pædagogisk at tilpasse en undervisning til de voksnes forudsætninger.
 • at udvikle forudsætninger for at indgå i udviklingsarbejder i det voksenpædagogiske område.
Centrale kundskabs- og færdighedsområder:
 1. Voksenlivet og voksnes læreprocesser
  1.1 Forskellige faktorer for voksnes læringsevne fx alder, køn, livsform, erfaringer, tidligere uddannelse.
  1.2 Læringsevnen i forskellige livsaldre.
  1.3 Kriser, udvikling, erfaringer, hverdagslivet og livshistoriens betydning for deltagelse i uddannelsesaktiviteter.
 2. Voksenuddannelse og samfund
  2.1 Voksenundervisningens historiske og aktuelle udvikling og funktion
  2.2 Voksenundervisningens aktuelle sektoropdeling i relation til samfundets krav og deltagernes ønsker.
  2.3 Sektoroverskridende uddannelsestilbud.
  2.4 Særlige tilbud til personer på overførselsindkomst, samt tilbud til nydanskere.
 3. 3. Voksenpædagogiske planlægning
  3.1 Forskellige voksenpædagogiske traditioner
  3.2 Planlægning, tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af undervisning for voksne
Indhold

Kursets centrale kundskabs- og færdighedsområder tilegnes gennem arbejdet med problemstillinger vedrørende voksnes brug af forskellige uddannelsestilbud. Der kan fx arbejdes med:

 • undervisningsforløb i forskellige sektorområder
 • tilrettelæggelse af undervisningsforløb rettet mod forskellige målgrupper
 • ungdomsuddannelserne
 • særlige tilbud til pensionister
 • kvalificering af arbejdsstyrken
 • omskoling til ny arbejdssituation
 • forskellige voksenpædagogiske retninger
 • voksnes psykiske udvikling
Afvikling

Kurset er på 24 undervisningstimer. Kurset tilbydes til 2. årgang.

Betingelser for udstedelse af kursusbevis
 • 80% fremmøde til undervisningen

Oversigt over studieordning 2005

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V