Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

2.1. Regelgrundlag

Studieordning: 2019 (LU KP)

Prøverne i læreruddannelsen afholdes i overensstemmelse med:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167998

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V