Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Kursus i skrivning og retorik for studerende, der vælger matematik, men ikke dansk

Studieordning: 2005

Fag: Skrivning og retorik

Præambel

Kernen i kurset er udvikling af almene professionsrettede kompetencer inden for skrivning og retorik, som grundlag for al lærervirksomhed.

Skrivning

Målet er

 1. at den studerende tilegner sig basale skrivefærdigheder og kan anvende disse i den daglige kommunikation og undervisning samt
 2. at den studerende bliver i stand til at vejlede børn i skrivning og medvirke i tværfaglige forløb i folkeskolen, hvor skrivning indgår.
Centrale kundskabs- og færdighedsområder

De studerende skal tilegne sig viden om

 1. skriftens kulturhistorie,
 2. håndskrift og håndskrivningsprocessen, herunder skrivevanskeligheder, og
 3. ergonomiske forhold ved håndskrivning og computerskrivning.

De studerende skal tilegne sig professionsrettede færdigheder i

 1. at skrive de basale håndskriftformer, herunder tal og tegn,
 2. at udarbejde hensigtsmæssigt lay-out i håndskrevne såvel som computerskrevne tekster og
 3. at kunne analysere og vurdere børneskrift og vejlede barnet i hensigtsmæssig håndskrivning og computerskrivning.
Retorik

Målet er

 1. at den studerende opnår viden om retorik og færdighed i mundtlig formidling, og
 2. tilegner sig forudsætninger for at vurdere børns talesprog.
De centrale kundskabs- og færdighedsområder

De studerende skal tilegne sig viden om

 1. retorikkens og mundtlighedens genrer og argumentationsanalyse,
 2. samspillet mellem tale og kropssprog,
 3. stemme og stemmevanskeligheder samt
 4. børns sproglige og talemæssige dysfunktioner.

De studerende skal tilegne sig professionsrettede færdigheder i

 1. at læse op og fortælle i en tolkende og stilrigtig fremførelse,
 2. at fremlægge mundtlige oplæg og
 3. at observere børns talesprog med henblik på visitering.
Betingelser for udstedelse af kursusbevis

Godkendelse af kursusforløb forudsætter aktiv deltagelse i undervisning, øvelser, fremlæggelser samt i kursets løbende evaluering. Både skrivning og retorik skal være godkendt for at kurset er bestået.

Oversigt over studieordning 2005

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V