Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Grammatik

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Fag: Dansk

Modultype, -omfang og -sprog

Frivilligt kursus. Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Den studerende skal tilegne sig grundlæggende færdigheder inden for grammatik og retskrivning og viden om samme.

 

Modulets vidensgrundlag

Modulet bygger på grundlæggende viden om grammatik og retskrivning.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Grammatikkurset handler om sprogsystem og formel sprogrigtighed.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

  • beherske basal dansk grammatik og retskrivning og kommunikere herom.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

kommunikere skriftligt uden formelle sproglige fejl

lærerens kommunikative opgaver

beskrive sprogsystemet, herunder grammatik, sprogbrug og gældende retskrivningsprincipper

sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og gældende retskrivningsprincipper

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Der arbejdes som udgangspunkt med den studerendes praktiske færdigheder i formel sprogrigtighed og med den studerendes viden om regler for retskrivning.

 

Modulets relation til praksis

Modulet arbejder med den studerendes færdigheder i formel sprogrigtighed, som en lærer har brug for at beherske.

 

Deltagelseskrav

Mødepligt og aktiv deltagelse i øvelser.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V