Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Prøven i undervisningsfaget Kristendomskundskab/religion

Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver.

1. delprøve: Skriftlig opgave

Den studerende udarbejder og afleverer en opgave med en analyse af en selvvalgt religionsfaglig problemstilling central for faget kristendomskundskab/religion.

Omfanget er maks. 10 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.

2. delprøve: Mundtlig prøve

Den studerende præsenterer et undervisningsforløb i relation til den skriftlige opgaves problemstilling. Ved den mundtlige prøve danner den skriftlige opgave og det udarbejdede undervisningsforløb afsæt for en faglig og religionsdidaktisk samtale, der kan komme ind på alle områder af faget. Den studerende skal kunne argumentere for både fravalg og tilvalg i forhold til områder som undervisningsplanens mål, det faglige indhold, faglige tilgange, arbejdsformer og evalueringsmåde, hvorved der perspektiveres til de af fagets kompetenceområder, som ikke direkte behandles i det skriftlige materiale.

Eksaminationstid: 30 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.

Begge delprøver afvikles individuelt eller i grupper efter den studerendes valg.

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:

  • Aflevering af opgave i angivet form og indhold til rette tid og sted.
  • Aflevering af et undervisningsforløb i angivet form og indhold til rette tid og sted.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V