Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Prøven i undervisningsfaget Idræt 4. – 10. klassetrin

Prøven består af tre delprøver: en skriftlig opgave, en praktisk prøve og en mundtlig prøve. Der gives en samlet karakter for de tre delprøver.

Der skal være en indholdsmæssig sammenhæng mellem 1., 2. og 3. delprøve.

De tre prøver kan afvikles individuelt eller i grupper á maksimalt 4 personer efter den studerendes valg.

1. delprøve: Skriftlig opgave

Den studerende udarbejder en skriftlig opgave, som rummer en professionsrettet idrætsfaglig og -didaktisk problemstilling. Problemstillingen skal være aktuel og relevant for idrætsfaget i folkeskolen og for den valgte aldersspecialisering. I den skriftlige opgave skal den studerende demonstrere idrætsdidaktisk kompetence gennem analyser, begrundede valg og diskussion.

Omfanget af den korte skriftlige opgave er maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.

2. delprøve: Praktisk prøve

Den skriftlige opgave danner udgangspunkt for en begrundet idrætspraksis, hvor den studerende demonstrerer:

  • idrætsdidaktiske kompetencer og
  • egne alsidige idrætslige færdigheder

med henblik på at kunne undervise i faget idræt.

3. delprøve: Mundtlig prøve

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den valgte problemstilling og aldersspecialisering og udfolder sig som en samtale, hvor den studerende uddyber analyser, diskussioner og udviklingsperspektiver fra den skriftlige opgave og den viste praksis.

Gennem de tre delprøver skal den studerende demonstrere opfyldelse af alle fagets kompetencemål.

Samlet eksaminationstid for den praktiske og den mundtlige prøve: 60 minutter for en individuel prøve. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:

  • Aflevering af idrætsdidaktisk skriftlig opgave i angivet form og indhold til rette tid og sted.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V