Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Samarbejde på 1., 2. og 3. årgang mellem linjefag, de pædagogiske fag og praktik

Studieordning: 2005

Samarbejdet mellem lærergrupperne og de studerende, jf. bekendtgørelsens § 6

Samarbejde med udgangspunkt i almen didaktik.

Undervisningen i almen didaktik organiseres som et mindre kursus på 1. og 2. årgang på stamholdene. På 3. årgang struktureres på hold dannet ud fra linjefagssøjle C.

1. årgang

Almen didaktik samarbejder med pædagogik og SiS. Der kan samarbejdes med kristendom/livsoplysning og linjefaget i søjle A. Samarbejdets omdrejningspunkt er praktikken på 1. årgang. Formålet er at give de studerende grundlæggende, pædagogiske og didaktiske redskaber og metoder til at planlægge, gennemføre og evaluere deres undervisning i praktikken.

Organisatoriske aspekter

De involverede lærere på 1. årgang afgør, hvordan samarbejdet med praktikken kan foregå og organiseres.

Samarbejdet kan fx indeholde følgende elementer:

 • vejledning før praktikken
 • efterfølgende bearbejdning af praktikken

og skal indeholde

 • praktikbesøg
2. årgang

Almen didaktik samarbejder med dansk eller matematik (linjefagssøjle A, psykologi og praktik).

Samarbejdets omdrejningspunkt er praktikken i 3. semester.

Før praktikken planlægger de studerende med vejledning fra såvel linjefagslærer som læreren i almen didaktik og psykologi et mindre, begrundet undervisningsforløb i dansk eller matematik med overvejelser over undervisningsdifferentiering og elevernes medbestemmelse. Endvidere vælger de studerende et studieområde i psykologi, som undersøges i praktikken.

Efter praktikken udarbejder de studerende med udgangspunkt i deres praktikobservationer et mindre oplæg i almen didaktik samt en opgave i psykologi med refleksioner og perspektiveringer over praksis, jvf. studieordningen for almen didaktik og psykologi. Oplægget i almen didaktik og psykologiopgaven kan integreres efter aftaler mellem lærerne og holdet.

Organisatoriske aspekter

Ved årets begyndelse planlægger de samarbejdende lærere indhold og form for samarbejdet.

Samarbejdet består af følgende elementer:

 • et fælles tema („temaugen“) før praktikken, hvor de studerende arbejder med faglige, almene didaktiske og psykologiske problemstillinger i relation til praktikkens tema.
 • vejledning før praktikken.
 • obligatoriske praktikbesøg.
 • efterfølgende bearbejdning af praktikken. Bearbejdningen kan ske med deltagelse af de involverede lærere eller på de enkelte hold
3. årgang

De studerende videreudvikler deres didaktiske kundskaber og færdigheder i et samarbejde mellem almen didaktik og linjefagene i søjle C. Det sker i relation til praktikken på 3. årgang, skoleperioden.

I forbindelse med praktikken og i samarbejde med linjefaget udarbejder, gennemfører og evaluerer de studerende et begrundet undervisningsforløb i relation til deres linjefag.

Organisatoriske aspekter

Ved årets begyndelse planlægger de samarbejdende lærere sammen med de studerende indhold og timeforbrug for følgende:

 • et fælles tema („AD-ugen“), hvor de studerende arbejder med almene didaktiske og fagdidaktiske problemstillinger i relation til den kommende planlægning af et undervisningsforløb i praktikken
 • vejledning før praktikken med almen didaktiklæreren og linjefagslæreren enten i fællesskab eller hver for sig
 • praktikbesøg. Almen didaktiklæreren eller linjefagslæreren tager på praktikbesøg og deltager i den efterfølgende vejledning sammen med praktiklæreren. Fokus er forholdet mellem undervisningsplan og praksis.
 • evaluering af praktikken. Evalueringen kan ske med deltagelse af de involverede lærere eller hver for sig.

Oversigt over studieordning 2005

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V