Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

8. Ikrafttrædelse

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

  • Fællesdelen af studieordningen træder i kraft den 1. august 2018 og har virkning for prøver påbegyndt 1. september 2018 eller senere.
  • For studerende påbegyndt uddannelsen før 1.8.2015 vil beskrivelserne af kompetencemålsprøverne i Studieordningens fællesdel 2014 efter den enkeltes institutions bestemmelse være gældende.

 

Fællesdelen af studieordningen med ikrafttrædelse den 1. august 2017 ophæves.

 

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V