Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Sammenhæng mellem praktik og seminariets fag

Studieordning: 2005

Alle pinde i CKF’erne er omdrejningspunkt for samtlige praktikperioder. Progressionen i praktikken sker gennem:

  • den vejledning og undervisning, der gives på skolerne
  • den undervisning, der foregår på seminariet inden for de enkelte fag med udgangspunkt i de CKF-pinde det pågældende fag har „ejerskab“ til (se skema nedenfor).
  • egen refleksion over de oplevelser, man får ude på skolerne samt den efterfølgende opfølgning i de enkelte fag på seminariet.

Fagenes rolle i forhold til praktikken er at belyse de praksiserfaringer, de studerende gør sig, ud fra en teoretisk indfaldsvinkel. Udgangspunktet er at give de studerende mulighed for at fordybe sig i konkrete problemstillinger i relation til de enkelte CKF-pinde, for på den måde at skabe sammenhæng mellem praksis og teori.

Arbejdet med praktikfagets CKF indgår i de enkelte fag. Der tages afsæt i nedenstående oversigt over de enkelte fags „ejerskab“ til praktikfagets CKF.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fagenes primære „ejerskab“ til CKF
1 Valg af indhold og undervisnings- og arbejdsformer i fag og tværfaglige forløb Linjefag – Almen didaktik
2 Differentiering af undervisnings- og læringsformer under hensyntagen til elevforudsætninger, rammer og mål. Alle fag på seminariet
3 Valg, fremstilling og anvendelse af undervisningsmidler Linjefag – Almen didaktik
4 Samarbejde med elever om målsætning og tilrettelæggelse af undervisningsforløb Linjefag – Pædagogik – Almen didaktik
5 Evaluering af undervisning og elevens læring Linjefag – Almen didaktik – Pædagogik
6 Iagttagelse, beskrivelse, analyse og vurdering af undervisning og socialt samspil Psykologi – Pædagogik
7 Læreren som klasselærer Pædagogik – SIS
8 Lærerens sociale opgaver og konflikthåndtering Psykologi
9 Samarbejdet om børn med særlige behov Psykologi – SIS
10 Deltagelse i skolens kollega- og skole-hjem-samarbejde Psykologi – SIS
11 Skolens demokrati og elevmedbestemmelse i praksis SIS – Pædagogik
12 Kommunikation af lærererfaringer Alle fag
 

Oversigt over studieordning 2005

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V