Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

2.6. Hjælpemidler

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Hjælpemidler, herunder elektroniske, er tilladt ved prøver og i forberedelse, med mindre andet er særskilt anført for den enkelte prøve.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V