Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

2.3. Prøveformer i studieordningens fællesdel

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Prøverne, som afslutter

  • Lærerens grundfaglighed
  • Undervisningsfagene
  • Praktik
  • Professionsbachelorprojektet

er eksterne, dog er en af prøverne i praktikken og en prøve i Lærerens grundfaglighed i hovedområdet pædagogik og lærerfaglighed intern.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V