Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

2.1. Regelgrundlag

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Prøverne i læreruddannelsen afholdes i overensstemmelse med:

 

  • Uddannelses- og forskningsministeriet: Om prøver i læreruddannelsen (LU13). Brev til Danske professionshøjskoler af 1. september 2015.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V