Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

8.8 Overgangsregler

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

8.8.1 Overgangsregler – LU13 - struktur

For årgangen optaget i  2015 adskiller strukturen sig fra den påbegyndte på mindre områder. Til denne er der udarbejdet en særlig overgangsstruktur som udfoldes på årgangens side på IntraPoL.  

 

8.8.2 Overgangsregler – LU13 - indhold

Følgende gælder for modulernes indhold i overgangen fra tidligere årgange til studieåret 2018/19:

Undervisningsfag: Ingen ændringer

Praktik: Ingen ændringer

BA: Ingen ændringer

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V