Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Bestemmelser om praktikken

Studieordning: 2005

Praktik er en obligatorisk del af læreruddannelsen, og der er mødepligt til alle praktikkens elementer (se ovenfor). Afgørelsen af, om mødepligten er opfyldt, og praktikken dermed gennemført vurderes af seminariet i forhold til fraværets omfang, placering etc. Såfremt det vurderes, at mødepligten ikke er opfyldt, planlægges en reparationspraktik. Den studerende har ikke krav på speciel tilrettelæggelse ved planlægning af reparationspraktik. Ved fravær på 5 sammenhængende dage eller derover skal den studerende fremsende lægeerklæring.

Praktikken afvikles på en af seminariets faste samarbejdsskoler med undtagelse af 3. praktikperiode, som er „praktik i andre skoleformer“. Praktikken kan ikke erstattes af et vikariat på en tilfældig skole eller afvikles i forbindelse med et sådant.

Praktikken placeres i tidsrummet 8-17. Der kan dog forekomme enkelte møder uden for dette tidsrum i form af forældremøder, teammøder med flere.

I praktikken er man omfattet af tavshedspligt på lige fod med skolens ansatte.

I praktikperioden indgår den studerende som en del af personalet på skolen og er derfor underlagt de sædvanlige regler, der findes på skolen, hvad angår mødetider, sygemelding, samarbejdsrelationer, almindelige forventninger til ansvarlighed etc.

Oversigt over studieordning 2005

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V