Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

8.2 Manglende studieaktivitet og ophør fra uddannelsen

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Har den studerende gennem længere tid og trods skriftlig advarsel undladt at opfylde deltagelsespligten, kan læreruddannelsen vælge at udmelde den studerende fra uddannelsen.

 

Har en studerende ikke udvist studieaktivitet i et helt semester, kan den studerende udmeldes af læreruddannelsen.

 

Studieaktivitet betyder i den forbindelse, at den studerende foruden at deltage i uddannelsen efter de retningslinjer, der er angivet af de enkelte fag, også afslutter og får godkendt moduler samt består prøver. Desuden skal den studerende tilmelde sig hvert semester efter studieadministrationens angivelser.  Der kan ses bort fra kravet om studieaktivitet, hvis der er tale om usædvanlige forhold, eller hvis der er indgået aftale med den studerende om et særligt tilrettelagt studieforløb.

 

Den studerende kan desuden udmeldes helt eller i en periode, hvis den studerende trods skriftlig advarsel groft har tilsidesat almindelige regler for samvær med andre studerende, medarbejdere eller samarbejdspartnere, eller hvis den studerende på grund af vedvarende sygdom, misbrug eller lign. frembyder en sådan risiko for andres helbred eller sikkerhed, at den studerende ikke bør sendes i praktik.

 

Der henvises i øvrigt til KPs overordnede ordensregler for studerende.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V