Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

7. Meritlæreruddannelsen

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Meritlæreruddannelsen udbydes som et særligt og individuelt tilrettelagt studieforløb hvor den studerende har sin egen studieplan der tilrettelægges i tæt samarbejde med studievejleder. Den studerende deltager i uddannelsens moduler på samme vilkår som studerende på den ordinære læreruddannelse.

 

Uddannelsen henvender sig til personer med en forudgående uddannelse, og tilrettelæggelsen vil afhænge af den enkeltes kvalifikationer og forudsætninger. Ud over optagelseskrav til uddannelsen er der adgangsforudsætninger til de enkelte undervisningsfag, som beskrevet i afsnit 4.5.5.

 

Uddannelsen har en varighed på 150 ECTS-point og omfatter:

  • Moduler der retter sig mod undervisningskompetence i mindst 2 og højst 4 undervisningsfag
  • 4 moduler i Pædagogik og lærerfaglighed
  • Praktik på niveau III i undervisningsfagene

(BEK nr. 1068 af 08/09/2015, §29, §30 og §31).

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V