Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

6. Evaluering og prøver

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Den studerendes gradvise opnåelse af kompetencemål vurderes løbende i alle moduler, som en integreret del af undervisningen, ved godkendelse af deltagelseskrav samt ved evaluering af den studerendes læringsudbytte ved modulevalueringen.

 

Den studerende evaluerer praktikken efter hvert praktikniveaus afslutning.

 

Alle hold evaluerer løbende undervisningen med deres underviser. Resultaterne drøftes mellem underviserne med henblik på kontinuerlig kvalitetsudvikling. Alle fag evalueres elektronisk som minimum hvert andet år.

 

Institut for Læreruddannelse evaluerer tværgående, der indgår i Københavns Professionshøjskole kvalitetssikringsarbejde, fx dimittendundersøgelser.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V