Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

4.8 Internationale aktiviteter

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Formålet med internationale aktiviteter er at så mange studerende som muligt tilegner sig interkulturelle og internationale kompetencer og udvikler global forståelse i overenstemmelse med regeringens handleplan fra 2013. Internationale aktiviteter er af stadig større vigtighed for lærerprofessionen og kan uddannelsesmæssigt angribes fra forskellige vinkler.

 

Internationalisering – i en dansk kontekst

Der vil som en naturlig del af fagene indgå danske og internationale undersøgelser og forskningsresultater, der kvalificerer den lærerstuderendes perspektiv, fx komparative undersøgelser af betydning for lærerprofessionen.

 

Fremmedsproglig litteratur vil udgøre en del af grundlaget for læsning af en stor del af modulerne.

En række af de udbudte specialiseringsmoduler læses på engelsk. På disse vil der også være studerende fra instituttets internationale partnerinstitutioner.

 

Internationalisering i en udenlandsk kontekst

Den studerende har mulighed for at tage på studie- eller praktikophold i udlandet som en del af uddannelsen. Studieophold i udlandet skal være af min. 90 dages varighed og afvikles på 5. semester. Praktikophold i udlandet afvikles på 6. semester, og er kun muligt på praktikniveau 2.

Alle studerende, der ønsker et udlandsophold skal tage kontakt til international koordinator og i samarbejde med denne gennemgå de fornødne procedurer og udarbejde en uddannelsesplan, hvoraf det fremgår, hvilke aftaler om meritgivning, der er indgået.

Studerende har som udgangspunkt kun mulighed for at afholde deres praktikniveau 2 (3. års praktikken) i udlandet hos en af instituttets praktiksamarbejdsskoler.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V