Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

4.7 Digital læring i læreruddannelsen

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Der findes flere forskellige indgange til arbejdet med it-understøttet læring i læreruddannelsen. Nedenfor ses forskellige forslag, og det vil være relevant at inddrage alle tilgange i en eller anden form både med fokus på it-pædagogiske anvendelser i læreruddannelsen og på de lærerstuderendes it-pædagogiske dannelse – det man også kan kalde for lærerfaglig teknologiforståelse:

Vi anvender it og digitale medier i læreruddannelsen både som led i uddannelsen og som led i at forberede fremtidens lærere på selv at kunne integrere it pædagogisk i egne undervisningsaktiviteter. Når vi anvender it og digitale medier i læreruddannelsen, er det ikke naturgivet, at vi også forbereder fremtidens lærere på selv at kunne integrere it pædagogisk i egne undervisningsaktiviteter. Undervisningen på læreruddannelsen vil derfor have medtænkt:

  • It som led i fokus på fremtidens læreres egen digitale dannelse
  • It som de lærerstuderendes læringsmedie og væsentlig del af studiemiljøet i læreruddannelsen
  • It-pædagogisk anvendelse af it i læreruddannelsens undervisningsaktiviteter
  • It som væsentligt element som fremtidens lærerstuderende skal kunne introducere som elevernes læringsmedie og væsentlig del af elevers studiemiljø
  • It-pædagogisk anvendelse af it i skolens undervisningsaktiviteter
  • It som led i fokus på elevernes digitale dannelse i skolen.

 

It kan både være genstand, medie og miljø for læring. It (og andre begreber som fx digitale læremidler) kan findes eksplicit nævnt i både læreruddannelsens bekendtgørelse, modulbeskrivelser og i skolens fælles mål. Men it kan også være relevant de steder, hvor det ikke er ekspliciteret. Fx hvordan kan it understøtte arbejdet med medborgerskab og give anledning til at tænke i nye begreber såsom ”digitalt medborgerskab” / ”digitalt verdensborgerskab” eller innovation og kreativitet.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V