Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

4.5 Frivillige kurser

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

I løbet af uddannelsen tilbydes den studerende at deltage i forskellige kurser, der kvalificerer til at varetage undervisning i folkeskolens obligatoriske emner (jf. §7 i Lov om folkeskolen) samt øvrige emner, der generelt kvalificerer den studerendes lærerfaglige kompetencer. Jf. BEK nr. 1068 af 08/09/2015, §5, skal KP udbyde følgende kurser:

  • Færdselslære, inklusiv førstehjælp (udbydes ikke i 2018/19)
  • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
  • Uddannelse og job
  • Det praktisk-musiske fagområde
  • Skrivning og retorik
  • Grammatik

Desuden udbyder KP i 2018/19:

  • Drama
  • En lang række af IT-didaktiske kurser og workshops

 

Det er en forudsætning for udstedelse af kursusbevis, at den studerende har deltaget aktivt i kurset. Beskrivelse af KPs frivillige kurser findes i studieordningen Del 4.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V