Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

4.1 Lærerens Grundfaglighed (LG)

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Lærerens grundfaglighed består af to hovedområder:

  1. Pædagogik og lærerfaglighed
  2. Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (KLM)

Lærerens grundfaglighed er et fag, som i samarbejde med uddannelsens undervisningsfag, praktik og professionsbachelorprojektet beskæftiger sig med udviklingen af lærerens almene kompetencer til at tage vare på elevens læring, udvikling, trivsel og dannelse (BEK nr. 1068 af 08/09/2015, §9 samt bilag 1).

 

Studiet af fagområdet Lærerens grundfaglighed er på KP udmøntet i 6 obligatoriske fagmoduler:

  • 4 moduler knyttet til hovedområdet ”Pædagogik og lærerfaglighed”,
  • 1 modul knyttet til hovedområdet ”Almen dannelse/KLM” og
  • 1 modul knyttet til begge hovedområder,

jf. oversigten over uddannelsens struktur og tilrettelæggelse. Dertil kommer 1 tværprofessionelt specialiseringsmodul.

Beskrivelse af de enkelte moduler findes i studieordningens Del 3 (modulbeskrivelser og kompetencemålsprøver) og Del 4 (specialiseringsmoduler).

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V