Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

3.3 Uddannelsens struktur

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Nedenstående model er gældende for studerende optaget årgang 2018. For øvrige studerende, henvises til afsnit 8.8 om overgangsregler.

Københavns Professionshøjskole, Institut for Læreruddannelse, Nyelandsvej har tilrettelagt en vej gennem uddannelsen, der sikrer en professionsfaglig progression frem mod afsluttet læreruddannelse, med som hovedregel undervisningskompetence i 3 fag. Denne vej gennem uddannelsen konstituerer den anbefalede rækkefølge af fagmoduler og specialiseringsmoduler og er den struktur Københavns Professionshøjskole, Institut for Læreruddannelse, Nyelandsvej planlægger efter i forhold til udbud af moduler.

Den studerende holdsættes ved studiestart på stamhold ud fra det valgte undervisningsfag 1.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V