Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

3.2 Modulisering af uddannelsens elementer

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Uddannelsens elementer er opdelt i moduler, som er kvalificerende i forhold til ét eller flere af uddannelsens kompetencemål. Uddannelsens elementer udgør dels en obligatorisk del, dels en del, der kræver valg af den studerende.

 

3.2.1 Obligatoriske elementer:

Lærerens grundfaglighed, som består af to hovedområder (60 ECTS):

  • Almen dannelse/KLM
  • Pædgogik og lærerfaglighed

Praktik, som består af tre moduler (30 ECTS)

Professionsbachelorprojektet, som består af to moduler (20 ECTS)

 

3.2.2 Elementer, der kræver valg af den studerende:

Undervisningsfag/fagmoduler:

  • Undervisningsfag 1 består af fire fagmoduler (40 ECTS). Som undervisningsfag 1 kan på Københavns Professionshøjskole, Institut for Læreruddannelse, Nyelandsvej vælges følgende fag: Dansk, Matematik og Engelsk
  • Undervisningsfag 2 og 3 består af 3 fagmoduler (30 ECTS)

 

Der findes to typer af fagmoduler: 1) Nationale fagmoduler hvor indholdet er det samme på alle landets læreruddannelser, og 2) lokale fagmoduler hvor indholdet er afstemt efter lokale forhold og ønsker. Udbuddet af undervisningsfag og fagmoduler på Københavns Professionshøjskole, Institut for Læreruddannelse, Nyelandsvej fremgår af studieordningens Del 3.

 

Specialiseringsmoduler

Specialiseringsmodulerne er alle udviklede lokalt og giver institutionen og den studerende mulighed for specialisering, fordybelse, tværfaglige og tværprofessionelle perspektiver. Specialiseringsmodulerne løfter to centrale formål i uddannelsen:

  • Understøtter den faglige læring i undervisningsfag eller lærerens grundfaglighed.
  • Giver den studerende mulighed for at arbejde med udviklingen af en særlig professionel lærerfaglig og tværprofessionel profil.

 

Udbuddet af specialiseringsmoduler kan variere fra år til år. I studieåret 2018/19 afvikles følgende specialiseringsmoduler i 3. semester (SM1) og i 8. semester (SM 3). Specialiseringsmoduler i 5. semester (SM2) er grundet overgangsordning ikke aktuel i 2018/19 – for modulbeskrivelser henvises til studieordningens Del 4.

 

Modulbetegnelse

ECTS-tilskrivning

3. semester

SM1: Læse- og skrivevanskeligheder

ECTS tilskrives Dansk 1. – 6. klassetrin

SM1: Årsplaner og langsigtet planlægning

ECTS tilskrives Dansk 4. – 10. klassetrin

SM1: TMTM – Tidlig Matematikindsats Til Marginalgruppeelever

ECTS tilskrives Matematik 1. – 6. klassetrin eller 4. – 10. klassetrin

SM1: Autentiske læremidler og skriftlige sprogfærdigheder

ECTS tilskrives Engelsk 1. – 6. klassetrin eller 4. – 10. klassetrin

SM 1: Den Europæiske Lærer – et interkulturelt blik på lærerprofessionalitet

ECTS tilskrives Engelsk 1. – 6. klassetrin eller 4. – 10. klassetrin

8. semester

SM31: Den sproglige dimension i fagene

ECTS tilskrives den studerendes valgte undervisningsfag

SM32: Teacher professional understanding of technology

ECTS tilskrives den studerendes valgte undervisningsfag

SM33: Inklusion og trivsel

ECTS tilskrives den studerendes valgte undervisningsfag

SM36: Alsidig undervisning og bevægelse i fagene – læring gennem kropslig aktivitet, kreativitet og performativitet

ECTS tilskrives den studerendes valgte undervisningsfag

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V