Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

3. Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse, modulisering og ECTS-point

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Læreruddannelsen varer 4 år, svarende til 240 ECTS-point.

En fuldtidsstuderendes arbejde i et år svarer til 60 ECTS-point.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V