Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Praktik

Studieordning: 2005

Fag: Praktik

Præambel

Praktik er et undervisningsfag i læreruddannelsen.

Praktikkens centrale elementer er øvelse, refleksion og samarbejde i et professionsperspektiv.

Praktik er en integreret del af læreruddannelsen med en gennemgående og sammenbindende funktion.

Målet er, at den studerende alene og i samarbejde med andre udvikler kompetencer til at

 1. målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning,
 2. reflektere over og begrunde undervisning og
 3. varetage almene læreropgaver og indgå i skolens daglige virksomhed.
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
 1. Valg af indhold og undervisnings- og arbejdsformer i fag og tværfaglige forløb.
 2. Differentiering af undervisnings- og læringsformer under hensyntagen til elevforudsætninger, rammer og mål.
 3. Valg, fremstilling og anvendelse af undervisningsmidler.
 4. Samarbejde med elever om målsætning og tilrettelæggelse af undervisningsforløb.
 5. Evaluering af undervisning og elevens læring.
 6. Iagttagelse, beskrivelse, analyse og vurdering af undervisning og socialt samspil.
 7. Læreren som klasselærer.
 8. Lærerens sociale opgaver og konflikthåndtering.
 9. Samarbejdet om børn med særlige behov.
 10. Deltagelse i skolens kollega- og skole-hjem-samarbejde.
 11. Skolens demokrati og elevmedbestemmelse i praksis.
 12. Kommunikation af lærererfaringer.
Samspil

Praktik er en integreret del af læreruddannelsen og har en gennemgående og sammenbindende funktion. Linjefag, pædagogiske fag og praktik forbindes gennem vejledning og udvikler i fællesskab de faglige, didaktiske og praktisk-metodiske kompetencer, der kendetegner lærerprofessionen.

Oversigt over studieordning 2005

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V