Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Obligatorisk tværfagligt kursus på 1. årgang

Studieordning: 2005

jvf. bekendtgørelsen § 4, stk. 3

På første årgang skal de studerende deltage i et tværfagligt kursus.

For årgang 2005 finder det tværfaglige kursus sted i uge 1 eller 2, 2006. Emnet er „dannelse“.

Formålet med kurset er, at de studerende ved at arbejde tværfagligt med problemstillinger i relation til årgangens emne, kan udvikle kompetencer til tværfagligt arbejde i folkeskolen samt arbejde med folkeskolens overordnede mål.

Kursets nærmere tilrettelæggelse fremgår af en beskrivelse, som uddeles til de studerende.

Forberedelse

Arbejdet med ugens emne forberedes i de enkelte fag, og der etableres grupper og besluttes delemner for arbejdet i de enkelte grupper.

Bedømmelse

Den sidste dag fremlægger grupperne deres arbejdsresultat som vejlederen bedømmer: Godkendt/ikke godkendt.

Der forefindes et administrativt papir (dateret maj 2000), der nærmere beskriver ”godkendt”/”ikke-godkendt” i relation til det obligatoriske tværfaglige kursus.

En studerende der ikke får godkendt kurset, skal udarbejde en skriftlig redegørelse af et omfang og med et emne, som besluttes og meddeles af rektor efter indstilling fra holdets vejledere. Denne skriftlige redegørelse skal afleveres til rektor. Dato for aflevering angives ved opslag. Herefter meddeler rektor, om den studerende har fået kurset godkendt.

Ressourcer

Kurset tildeles 0,1 ÅV pr. hold samt et beløb til materialer. Kursets planlægningsgruppe fordeler disse ressourcer.

Oversigt over studieordning 2005

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V