Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Udbud af linjefag

Studieordning: 2005

På Frederiksberg Seminarium udbydes alle linjefag undtagen fransk og sløjd.

De 4 linjefag den studerende skal have i alt i læreruddannelsen, skal vælges inden for mindst 2 af følgende fagområder:

Humanistisk fagområde Naturvidenskabeligt fagområde Praktisk/musisk fagområde
Dansk
Engelsk
Tysk
Historie
Samfundsfag
Kristendomskundskab/religion
Dansk som andetsprog
Biologi
Geografi
Fysik/kemi
Matematik
Natur/teknik
Billedkunst
Håndarbejde
Idræt
Musik
Hjemkundskab

Seminariet forbeholder sig ret til ikke at oprette et givet linjefag, hvis de studerendes tilmelding til faget er lav; de pågældende studerende vil da blive bedt om at foretage et omvalg.

Seminariets samlede udbud af linjefag placeres i søjler, hvor hver søjles fagtimer ligger på samme tid i skemaet. Søjlerne sammensættes for en årgangs vedkommende, således at et størst muligt antal studerende kan få imødekommet alle deres linjefagsvalg; men hvis en studerendes linjefagsvalg giver 2 linjefag i samme søjle, skal den studerende vælge det ene linjefag om.

Oversigt over studieordning 2005

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V