Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Bilag

Studieordning: 2004

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af lærere til folkeskolen, Lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. november 2000

Bekendtgørelse om uddannelse af lærere til folkeskolen, nr. 382 af 19. juni 1998

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse af lærere til folkeskolen, bekendtgørelse nr. 695 af 13. juli 2001

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse af lærere til folkeskolen, nr. 332 af 29. april 2004

Bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet, nr.1021 af 20. november 2000 (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, nr.513 af 22. juni 1995 (karakterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet, nr. 537 af 28.6.2002.

Oversigt over studieordning 2004

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V