Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Bestyrelsens godkendelse af studieordningen

Studieordning: 2004

Frederiksberg Seminarium

Studieordning for årgang 2004

Studieordningen er udarbejdet på grundlag af folketingets Lov om uddannelse af lærere til folkeskolen nr. 981 af 1. november 2000, Bekendtgørelse om uddannelse af lærere til folkeskolen nr. 382 af 19. juni 1998, samt ændringsbekendtgørelserne nr. 695 af 13. juli 2001 og nr. 332 af 29. april 2004 .

Seminariets formål er ud fra et kristent livssyn og på et evangelisk, luthersk grundlag at virke inden for det danske undervisningssystem efter hver tids behov.

Seminariet uddanner lærere inden for rammerne af den lovgivning og de bestemmelser, undervisningsministeriet har fastsat i tilslutning hertil. Herudover tilbydes efter- og videreuddannelse til folkeskolens lærere m.v.

Seminariets bestyrelse har i henhold til lovens § 10 behandlet studieordningen årgang 2004.

Frederiksberg, den 6. december 2004
– samt justering af eksamensbeskrivelser i dansk og almen didaktik på bestyrelsesmøde den 13. september 2005

_______________________________
Jens Hall-Andersen
formand for bestyrelsen

Oversigt over studieordning 2004

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V