Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Meritlæreruddannelsen

Studieordning: 2004

Studieordningen gælder endvidere for linjefag der indgår i meritlæreruddannelsen.

For det pædagogiske fagområde er der udarbejdet en speciel studieordning. Det samme gør sig gældende for praktik i meritlæreruddannelsen.

De specielle studieordninger for meritlæreruddannelsen kan findes på siden „Meritlæreruddannelsen“ på Fredsnyt.

Oversigt over studieordning 2004

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V