Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Kursus i det praktisk/musiske fagområde

Studieordning: 2004

Fag: Praktisk-musisk kursus

Kursus i det praktisk-musiske fagområde

Mål

Målet er, at den studerende gennem eksempler fra et eller flere af de praktisk-musiske fag

  • tilegner sig erfaring med og viden om det praktiske og musiske arbejde som en læringsdimension
  • opnår forståelse af praktisk og musisk virksomhed som grundlag for oplevelse, erkendelse og udvikling
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
  • grundlæggende praktiske og udtryksmæssige færdigheder
  • skabende virksomhed og kropslig udfoldelse
  • relationer mellem viden og sansebaserede indtryk
  • tværgående emner og problemstillinger
  • anvendelse af nonverbale udtryksformer med sigte på undervisning
Indhold

Med udgangspunkt i mål og CKF arbejdes der med flere af følgende fag: billedkunst, håndarbejde, drama, idræt og musik – sådan at disse fags indhold og arbejdsmetoder indgår i undervisningen.

Der lægges vægt på, at de studerende udvikler teoretisk og praktisk indsigt i og forståelse for det praktisk-musiske område såvel som den praktisk-musiske dimension i fagene.

Refleksioner over metodiske og didaktiske problemstillinger, heriblandt primært æstetiske læreprocesser, indgår og danner grundlag for arbejdet med bl.a. klasselærerfunktioner og egen lærerpraksis.

Evaluering
Type Mundtlig gruppefremlæggelse
Varighed Varierer efter gruppestørrelse, afhængig af forløb (ca. 15 min. pr. gruppe)
Form Fremvisning af konkret produkt i relation til fagenes metoder og udtryksformer.
Grundlag CKF, studieordning og aktiv studiedeltagelse i afholdt kursus.
Bedømmelse Bestået/ikke bestået
Betingelse for udstedelse af kursusbevis

Aktiv studiedeltagelse, herunder fremvisning af konkret produkt.

Oversigt over studieordning 2004

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V