Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Frivillige kurser, specialiseringsmoduler, ASTE og internationale moduler

Studieordning: 2016 (LU 13, Frb.)

Denne del indeholder en oversigt over moduler, der ikke er obligatoriske for undervisningsfag, lærerens grundfaglighed, praktik eller BA.

Specialiseringsmoduler er moduler, hvor den studerende har mulighed for at fordybe sig i særlige interesseområder, der kvalificerer den fremtidige lærergerning. Specialiseringsmodulerne er karakteriseret ved at gå på tværs af fag og professioner og giver den studerende mulighed for at forfølge et særligt interesseområde inden for instituttets udbud.

De internationale moduler er oversættelser af de tilsvarende dansk-sprogede moduler.

Ved moduler benævnt ”VM…” og ”ASTE…” tilskrives 10 ECTS til undervisningsfag og/eller lærerens grundfaglighed, hvilket fremgår af modulbeskrivelsen.

Ved moduler benævnt ”TP….” tilskrives 15 ECTS til lærerens grundfaglighed.

Moduler benævnt ”PR…” er forbeholdt internationale studerende.

 

Frivillige kurser

 

Skrivning og retorik

Kan vælges af alle studerende

Kursus i det praktisk-musiske fagområde

Forbeholdt 1. årgang

Færdselslære

Kan vælges af alle studerende

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Kan vælges af alle studerende

Uddannelse og job

Kan vælges af alle studerende

Grammatik

Kan vælges af alle studerende

Modulbeskrivelser – specialiseringsmoduler

 

VM 1: English and Geography united – Developing intercultural competencies by working with regional studies

Årgang 2013

VM3: Ungdomskultur og den ældre litteratur

Årgang 2013

VM7: På rejse ind i fiktive verdener – børne- og ungdomslitteratur på tværs af fag i skolen

Årgang 2013

VM11: Skolen i samfundet

Årgang 2013

VM12: Oplevelsespædagogik – ny energi til undervisningen

Årgang 2013

VM13: Krop, kultur og inklusion

Årgang 2013

VM18: Teacher Professional Understanding of Technology

Årgang 2013

SM 80: Den Europæiske Lærer – et interkulturelt blik på lærerprofessionalitet

Årgang 2013

Modulbeskrivelser – tværprofessionelle specialiseringsmoduler

 

TP1: Udsatte børn og unge

Årgang 2015

TP3: Vi udvikler velfærden sammen – lokalt

Årgang 2015

TP4: Sundhedsfremme – børn og unge

Årgang 2015

TP5: Psykisk sårbarhed

Årgang 2015

Modulbeskrivelser – ASTE-moduler

 

ASTE A: Naturfag og modellering

ASTE-studerende

ASTE B: Sundhed for individ og samfund

ASTE-studerende

ASTE3: Energi og klima

ASTE-studerende

ASTE4: Naturens terningespil

ASTE-studerende

Modulbeskrivelser – internationale

 

PR1a (5 ECTS): Internship/teaching practice for international students

Indkomne internationale studerende

PR1b (10 ECTS): Internship/teaching practice for international students

Indkomne internationale studerende

LG1: General education in the pluralistic school

Internationale hold

LG6: The professional Teacher

Internationale hold

EN2: Processes in language acquisition and communicative skills

Internationale hold

EN4: Foreign language didactics with a particular focus on student abilities

Internationale hold

EN5: Intercultural competence within aged-specialized English language instruction

Internationale hold

ID1: The foundation, culture and values of physical education

Internationale hold

TY1: Interkulturelle Kommunikation

Internationale hold

 

Oversigt over studieordning 2016 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V