Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Prøven i undervisningsfaget Musik

Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver.

 

1. delprøve: Mundtlig prøve – refleksion over praksis

Den studerende udarbejder en musikdidaktisk synopsis. Synopsen rummer en musikfaglig problemstilling, som den studerende demonstrerer, redegør for, analyserer og diskuterer i forhold til musikfagets mål. Der kan indgå ikke-verbale elementer. Synopsis indgår i bedømmelsen

Den mundtlige prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg

Omfanget af synopse er maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.

 

2. delprøve: Praktisk prøve – refleksion i praksis

Den studerende demonstrerer gennem et alsidigt program i en faglig-pædagogisk praksis sine musiklærerkompetencer, der dokumenteres med inddragelse af sang, brugsklaver, spil på selvvalgt instrument samt musikledelse.

Den studerende udfærdiger en plan med begrundelser for programvalg. Programvalget indgår ikke i bedømmelsen og er maks. 1 normalside.

Den praktiske prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.

 

Samlet eksaminationstid til de to prøver: 60 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:

  • Aflevering af musikdidaktisk synopsis i angivet form og indhold til rette tid og sted.
  • Udfærdigelse af plan med begrundelse for programvalg i angivet form og indhold til rette tid og sted.

Oversigt over studieordning 2016 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V