Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Prøven i undervisningsfaget Idræt 4.-10. klassetrin

Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver.

 

1. delprøve: Praktisk prøve

Den studerende udarbejder en idrætsdidaktisk synopsis. Synopsen rummer en idrætsfaglig problemstilling, som den studerende redegør for, analyserer og diskuterer i forhold til idrætsfagets mål. Synopsis indgår i bedømmelsen. Den idrætsdidaktiske synopsis danner udgangspunkt for en idrætspraksis, hvor den studerende demonstrerer egne alsidige idrætslige færdigheder og idrætsdidaktiske kompetencer med henblik på at kunne undervise i faget idræt.

Den praktiske prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.

Omfanget af synopsen er maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.

 

2. delprøve: Mundtlig prøve

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den praktiske prøve og den udarbejdede synopsis. I den mundtlige prøve skal den studerende demonstrere en opfyldelse af fagets kompetencemål.

Den mundtlige prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.

 

Samlet eksaminationstid til de to delprøver: 60 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:

  • Aflevering af idrætsdidaktisk synopsis i angivet form og indhold til rette tid og sted.

Oversigt over studieordning 2016 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V