Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

6.3. Formodning om eksamenssnyd, herunder plagiering under og efter prøven

Studieordning: 2016 (LU 13, Frb.)

Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand:

  • uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp eller
  • har udgivet en andens arbejde for sit eget (plagiat) eller
  • har anvendt eget tidligere bedømt arbejde eller dele heraf uden henvisning (plagiat)

indberettes det straks til lederen på uddannelsen.

Oversigt over studieordning 2016 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V