Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

IntraSoL lukker i løbet af efteråret 2020. Hvis du bruger siden her, så bør du snarest muligt finde et alternativ, fx KP Intra, itslearning eller Teams (medarbejdere).

6.2. Foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen

NB: Ikke-aktuel studieordning. Den gældende studieordning findes på KP Intra under MIN UDDANNELSE: Studieordning.

Studieordning: 2016 (LU 13, Frb.)

En eksaminand, der utvivlsomt under en prøve:

  • uretmæssigt skaffer sig hjælp eller
  • giver en anden eksaminand hjælp til besvarelse af en opgave eller
  • benytter ikke tilladte hjælpemidler

og/eller en eksaminand, der under en prøve:

  • udviser forstyrrende adfærd

kan af lederen af uddannelsen eller den, som lederen af uddannelsen bemyndiger hertil, eller bedømmerne i enighed bortvises fra prøven, mens den stadig pågår. I så tilfælde vurderes berettigelsen heraf i forbindelse med den efterfølgende afgørelse.

I mindre alvorlige tilfælde af forstyrrende adfærd gives først en advarsel.

Oversigt over studieordning 2016 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V