Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

6. Eksamenssnyd

Studieordning: 2016 (LU 13, Frb.)

En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp.

Oversigt over studieordning 2016 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V