Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

2.7. Hjælpemidler

Studieordning: 2016 (LU 13, Frb.)

Hjælpemidler, herunder elektroniske, er tilladt ved prøver og i forberedelse, med mindre andet er særskilt anført for den enkelte prøve.

Oversigt over studieordning 2016 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V