Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

8.7 Overgangsregler

Studieordning: 2016 (LU 13, Frb.)

Studerende, der er påbegyndt uddannelsen før august 2013, kan gennemføre uddannelsen efter reglerne i studieordningen 2012 indtil udgangen af studieåret 2017/18. Dette vil dog altid bero på en individuel vurdering beroende på den studerendes forudsætninger og tidligere studieforløb.

Studerende, der er påbegyndt uddannelsen i august 2013, skal gennemføre uddannelsen efter reglerne i denne studieordning. Dog adskiller strukturen sig på en række mindre områder.

 

Struktur for studerende optaget 2013:

Oversigt over studieordning 2016 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V