Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

3.4 Uddannelsens prøver

Studieordning: 2016 (LU 13, Frb.)

I læreruddannelsen er der 10 prøver (kompetencemålsprøver), der sigter mod de bekendtgørelsesfastsatte kompetencemål: 3 prøver i praktik, 3 prøver i undervisningsfag, 1 prøve i almen dannelse/KLM, 2 prøver i pædagogik og lærerfaglighed samt 1 prøve i professionsbachelorprojektet. På det første studieår på læreruddannelsen skal den studerende gå til mindst 1 kompetencemålsprøve, der skal bestås efter eksamensreglerne. Ud over de 10 kompetencemålsprøver er der i uddannelsen indlagt enkelte modulprøver i fagene dansk, engelsk, matematik og tysk.

De enkelte prøver og modulprøver er beskrevet i studieordningens Del 3 (modulbeskrivelser og kompetencemålsprøver). Desuden er bestemmelserne vedr. prøver yderligere beskrevet i studieordningens Del 2 (fællesdel).

Endelig henvises til den til enhver tid gældende eksamensbekendtgørelse.

3.4.1 Tilmelding til prøver

Den studerende skal aktivt tilmelde sig uddannelsens kompetencemålsprøver i undervisningsfag samt pædagogik og lærerfaglighed (ekstern prøve). Øvrige kompetencemålsprøver er den studerende automatisk tilmeldt jf. studieordningens Del 2 (fællesdel) afsnit 4.

Oversigt over studieordning 2016 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V