Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

3.3 Uddannelsens struktur

Studieordning: 2016 (LU 13, Frb.)

Nedenstående model er gældende for studerende optaget årgang 2014 og senere. For studerende optaget årgang 2013 henvises til afsnit 8.7 om overgangsregler.

Metropol har tilrettelagt en vej gennem uddannelsen, der sikrer en professionsfaglig progression frem mod afsluttet læreruddannelse med som hovedregel undervisningskompetence i 3 fag. Denne vej gennem uddannelsen konstituerer den anbefalede rækkefølge af fagmoduler og specialiseringsmoduler og er den struktur Metropol planlægger efter i forhold til udbud af moduler.

Den studerende holdsættes ved studiestart på stamhold ud fra det valgte undervisningsfag 1.

Oversigt over studieordning 2016 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V